موضوع بندی

 

دوشنبه 7 اسفند‌ماه سال 1385
برگزاری کارگاه پنج روزه ترویج اهداف توسعه هزاره

با حضور آقای کریستین سالازار نماینده یونیسف در ایران و آقای پاکدامن مسول دفتر امور اجتماعی استانداری هرمزگان کار گاه آموزشی ترویج اهداف توسعه هزاره یکشنبه ۶/۱۲/۸۵ در بندرعباس افتتاح شد.

تشکل های غیر دولتی فعال استان که در حوزه زنان و کودکان فعالیت می نمایند مخاطبان این کارگاه بوده که ضمن ارسال دعوتنامه به جمعیت بانوان بندرکنگ ،این تشکل دو نفر از نمایندگان خود را جهت شرکت در کارگاه مذکور معرفی نمود.

اهداف کارگاه:

-افزایش دانش سازمان های جامعه مدنی استان هرمزگان در باره اهداف توسعه هزاره با تاکید بر شاخص های مرتبط با زنان و کودکان.         

-افزایش دانش و مهارت های سازمان های جامعه مدنی استان هرمزگان در باره حقوق کودکان و زنان در فرایند توسعه با راهنما قرار دادن چارچوب Beijing,CEDAW,CRC   

-ایجاد تعهد و درگیرسازی سازمان های جامعه مدنی استان هرمزگان در پایش و ترویج اهداف توسعه هزاره.  

 

 


 

 
آرشیو
طراح: نوید

عناوین آخرین یادداشت ها

هرمزگانیها: