موضوع بندی

 

چهارشنبه 10 اسفند‌ماه سال 1390
اردو ...

  بعد از سال ها با دانش آموزان رفتیم اردو....کجا و چطور و کی بماند ...

میخوام بگم ضرورت مسولیت پذیری مدارس در بردن دانش آموزان به اردوهای درون شهری و برون شهری چیست ؟ باوربفرمایید دوره و زمانه عوض شده،کنترل دانش آموزان در موقعیتی که خطرات همه مدلی کمین کرده خیلی سخته.از خطر قدیمی و معمول تصادف وسقوط و خلاصه آسیب های جسمی گرفته تا خطر جدید موبایل بادنیای عریض و طویلش که دست هردانش آموزی هستش باتوجیه اطمینان خاطر خانواده ...و خطر جدید دیگه ای که می توان گستاخی نوجوانان و جوانان دراین سن نامید قبح اعمال خلاف شرع و عرف ازبین رفته بوقت مشاهده مزاحمت های معمول  ازسوی این جوانان چیزهایی می شنوی که درد است و رنج است و ...

  بعدازاینکه باخودم کلنجار رفتم که برای چی بچه های مردم رو آوردیم اردو؟ و اینکه اینروزا الحمدلله هر خانواده ای به بچه ش درحد تامین نیازهای تفریح و تفرجش توجه داره یکبار درطول مسیر و یکباردیگه در وقفه ای که در سرو غذا پیش اومد بین بچه های متفاوت رفتم ولی هردوبار از رفتنم پشیمان شدم چون فکر میکردند یا یادگرفته بودند یا شرطی شده بودند یا ضروری می دیدند،نمی دانم ! بهرحال تصورشان این بود که قصد معلم و مربی از حضورش در بین شون فقط میتونه جمع آوری اطلاعات باشه اونم از نوع جاسوسی !!! خلاصه تا می تونستن از ........ گفتند و گفتند و عوض کردن بحث از طرف من هیچ فایده ای نداشت ... فقط خدا رحم کند وبس ...


 

 
آرشیو
طراح: نوید

عناوین آخرین یادداشت ها

هرمزگانیها: