موضوع بندی

 

یکشنبه 31 شهریور‌ماه سال 1387
خرافه اندیشی خوب !

 

سریال های ماه مبارک رمضان،با تمام نقاط ضعف و قوت خود،بازگو کننده بسیاری از آداب،عادات و ارزش های خوب و بد ما ایرانی ها هستند. 

از میان مجموعه ها،دیروز قسمتی از سریال(مثل هیچکس) را دیدم که کاظم آقا (داماد خانواد ه) بعد از شستن دست و صورتش،بسراغ چادر خانمش که آنرا شسته و برروی طناب انداخته بود رفت تا صورتش را خشک کند و شاید هم چادر همسرش را کثیف ! اتفاقا آن لحظه از زنش و خانواده او ناراحت بود و نقشی را که در سریال بازی می کند نیز نقشی است منفی.

بارها شاهد این حرکت از سوی پدران،برادران،شوهران و پسران بسیاری بوده ام.خدا خیر دهد آن کسی را که این خرافات را باب و نهادینه کرد که :چنانچه زنی اجازه دهد شوهر،پدر،برادر و پسرش با چادر او صورتش را خشک کند،نفرتی میان آنان حاصل می شود وگرنه زنان حاضر نمی شوند به این رفتار آنان اعتراض کنند و بدلیل مظلومیت،معصومیت و بدنبال دردسر نبودن این رفتار آنان را تحمل می نمودند.


 

 
آرشیو
طراح: نوید

عناوین آخرین یادداشت ها

هرمزگانیها: